Výstavy

Katka Miholová, Zuzana Růžičková, grafika, malba, únor 2007