Výstavy

H.Balážová, V. Salámová kresby a koláže, duben 2008