Výstavy

Ateliér KREATBrněnský Atelier KREAT zahájil činnost v září 2012. Zaměřuje se na potenciální výtvarníky z řad osob s mentálním nebo psychickým postižením s cílem umožnit těmto lidem mít stabilní místo pro vlastní výtvarnou seberealizaci, kde budou moci v tvůrčím prostředí atelieru, za asistence profesionálních výtvarníků – animátorů, nerušeně pracovat na nalézání a rozvoji svého talentu.

Nejedná se o terapii ani výuku. Vedoucí ateliéru nejsou terapeuti, ani učitelé, jsou to umělci, kteří vytváří podmínky a prostředí s atmosférou tvůrčího ducha a vedou členy ateliéru k uměleckému vyjádření. Mentálně hendikepovaní lidé pracují v ateliéru, který je oddělen od prostor, kde bydlí, nebo kde se učí. Atelier tak slouží pouze k účelu tvorby. Postižený ví, že zde bude jen malovat, tvořit a nic jiného se zde dělat nedá.

Velmi důležitá je i vzájemná interakce mezi tvůrci samotnými a těmi, kteří atelier vedou. Vzniká zde zvláštní vztah mezi umělci profesionály a umělci, kteří se teprve rodí - vztah vzájemné důvěry a vzájemného poznávání.

Každý výtvarník realizuje svou vlastní uměleckou tvorbu a maximálně rozvíjí svůj talent. Výsledky své práce mají hendikepovaní tvůrci možnost prezentovat na výstavách.

Kromě vlastní tvorby hraje velmi důležitou roli pravidelnost návštěv ateliéru, samostatné cestování do něj a tím i zvyšování sebevědomí a pocitu nezávislosti handicapovaných. To napomáhá změně pohledu veřejnosti na postižené a její vnímání přínosu hendikepovaných spoluobčanů pro společnost.

Realizace takovéhoto projektu však přináší i řadu potíží a nedůvěry. Dá se totiž mluvit o revoluční změně, kdy mentálně hendikepovaní lidé postupně snižují svou závislost na vychovatelích v ústavech, učitelích i rodičích. Alespoň v oblasti tvůrčí se stávají samostatnými a nezávisle vyjadřujícími vlastní názor. To je někdy jejich konzervativními opatrovníky jen obtížně přijímáno a respektováno. Nedůvěru může podporovat i to, že výsledky práce se dostavují velmi pomalu. Najít cestu k odhalení talentu a jeho rozvoji trvá mnohdy i několik let. Ale i tito lidé mají právo na svou šanci.


Atelier KREAT
Atelier KREAT
Atelier KREAT
Atelier KREAT