Výstavy

Hynek Bořák - SelectionVýstava obrazů Hynka Bařáka, který je studentem Ateliéru malířství III u prof. Petra Kvíčaly.

Selection - rychlý výběr (selekce) obrazů a kreseb za poslední dva roky.

Ve svých pracích je velmi inspirován starověkem a středověkem, který má velký vliv na jeho tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímá, a provází ho prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské zbroje, středověké artefakty a motivy, které jsou zásadní a takové základní kameny jeho tvorby. Zbrojí je fascinován, pro svou v pozdnějším období středověku technickou dokonalost, zdobnost a majestátnost. Vlastně zbroj už neplnila jen funkci ochrannou, ale i reprezentativní, a můžeme ji považovat za samotné umělecké dílo, sochu.

Po technické stránce Bařák hodně experimentuje s různými technikami (kombinovaná technika), a ve většině případu nikdy nezůstává u jedné. Pracuje s vrstvami, podkladem, s kresbou i malbou a různými materiály zároveň. Různým vymýváním, vyrýváním, překrýváním pomocí pásky, se vrací zpět a odkrývá spodní vrstvy, reaguje na ně, následně přemaluje, prostě experimentuje. Je to i taková archeologie zpět do starých vrstev obrazu. Objevovaní, spojení, provázání původních vrstev s novými.