Výstavy

Kamila Brůčková - Je fajn nemít...Je fajn nemít studené ruce, když je třeba mít je teplé, je nikdy nekončící komiksový projekt, ale také název prvních svázaných výtisků Kamily Brůčkové. Projekt začal vznikat jako terapeutická pomůcka v době, kdy Kamila pracovala v papírnictví a setkávala se tam s nejrůznějšími lidmi, kteří měli nejrůznější požadavky. Téma se ale postupně proměnilo. Kamila začala kreslit odposlechy z tramvají, hospod, školy a jiných míst, kde se často vyskytuje. Krom toho se také zaměřuje na tradičnější komiksovou tvorbu a malbu.