Výstavy

Tereza Kvapilová

"Co se týče mýho života, jedno komixový okýnko je až až"Tereza Kvapilová pochází ze severozápadní části Sudet a vystudovala architekturu na FA VUT v Brně. Po šesti letech školní práce v grafických programech se vrací k volné tvorbě. Věnuje se výtvarné a literární činnosti, v této výstavě přináší od každého trochu. Jedná se o pokus dokázat to, že občas jeden segment celku stačí, že pointa se obejde i bez vyprávění celého příběhu. Výběr z nalepovacího umění, velmi krátkých komixů a dalších drobných prací – vystavena na místě, které bylo největší inspirací a kde velká část z vystavovaných děl vznikla.

Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová
Tereza Kvapilová