Výstavy

Tereza Kvapilová

"Co se týče mýho života, jedno komixový okýnko je až až"Tereza Kvapilová pochází ze severozápadní části Sudet a vystudovala architekturu na FA VUT v Brně. Po šesti letech školní práce v grafických programech se vrací k volné tvorbě. Věnuje se výtvarné a literární činnosti, v této výstavě přináší od každého trochu. Jedná se o pokus dokázat to, že občas jeden segment celku stačí, že pointa se obejde i bez vyprávění celého příběhu. Výběr z nalepovacího umění, velmi krátkých komixů a dalších drobných prací – vystavena na místě, které bylo největší inspirací a kde velká část z vystavovaných děl vznikla.