Výstavy

Kůr es Art

Vernisáž výstavy obrazů a grafik výtvarníka, známého pod nickem Kůr es Art, jehož poslední práce nebyly dosud nikde veřejně prezentovány.

Autor mnohdy v expresivní rovině pracuje s jemně kódovanou symbolikou (kočka a pes hrají šachy), jindy výrazově souzní s americkými malíři „Painters of the 80´s“ (Bodies and the Beach), aby pak proletěl prostorem k dojemně epické reminiscenci… A sice tak, že jeho portréty různých zvířat k nám promlovají!