Výstavy

Josef Pšenčík, malby a instalace, květen 2009