Výstavy

Lenka Horbalová - ProhlavoupadloPROHLAVOUPADLO je první výstava obrazů Lenky Horbalové. Malbě se věnuje od dětství, ale teprve poslední zhruba dva roky začala vznikat větší dílka, především jako relax a odpočinek od její krásné, ale občas velmi náročné práce. Vznikají jako protiklad a vyvážení k jejím architektonickým návrhům, kde nejraději volí jednoduché řešení a přírodní materiály, zatímco obrazy jsou přehlídkou barev, deformovaných prostorů a příšerek, které se toulají někde po okraji její mysli a jednou za čas propadnou ven přímo na plátno.


Prohlavoupadlo
Prohlavoupadlo
Prohlavoupadlo

Prohlavoupadlo
Prohlavoupadlo

Prohlavoupadlo
Prohlavoupadlo

Prohlavoupadlo