Výstavy

Zuzana Frantová - První PerspektivyZačínající kreslířka Zuzana Frantová se prvně vypravila vstříc tématu architektura, přičemž se jejím leitmotivem stalo centrum Brna se všemi známými pamětihodnostmi, nahlíženými z nezvyklých úhlů. Společným jmenovatelem celého souboru šestnácti obrazů je „návrat ke klasice“, což můžeme definovat nejen jako důvěrný autorčin vztah k tradičnímu zpodobnění námi známých věcí, ale i jako odklon od jakékoliv abstrakce a příklon k, osvěžujícím způsobem zpracovanému, urbánnímu realismu.

Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová
Zuzana Frantová