Výstavy

Dorota Bachratá: ZVÍŘE SVÍRÁ ZVÍŘENerada fotím ľudí. Intimita tichého intuitívneho stretnutia s iným živočíšnym druhom poskytuje moment odosobnenia, v ktorom opadáva antropocentrizmus. Pomocou fotografie tento moment skúšam zadržať. Aj to len dočasne, pretože všetky fotografie sú zachytené na prchavé médium filmu.

Výšivka dopĺňa obraz reality, narúša ho a zároveň ho chráni. Čiastočne je to aj meditácia nad pevne uchopeným výrezom efemérneho sveta, jeho interpretácia, ako aj túžba ho očarovať.