Výstavy

Jiří Štangl - Obrazy ve stylu PANAJiří Štangl narozen v Brně, někdy v červnu L. P. 1955. Po klasických peripetiích, běžných v tehdejším socialistickém Československu, se rozhodl v r. 1984 podívat za hranice všedních dnů. S hranicí všedních dnů souběžně překročil i hranice socialistického tábora a ocitl se v Rakousku. Po nezdařeném pokusu o vycestování do Austrálie se usadil ve městě Vídeň a otevřel si, tamtéž, dílnu na restaurování starožitného nábytku a hodin. Poměrně úspěšně pracoval pro českou šlechtu (hrabě Waldstein, hraběnka Hardegová), rakouské politiky (prezident Waldheim) ale i pro významné vídeňské starožitníky. Roku 1995 učinilo Rakousko velice nešťastné rozhodnutí a vstoupilo do EU, což byl v podstatě konec radostného kapitalismu. Po třech letech života z úspor a marného shánění zákazníků se autor vrací na rodnou Moravu. Živí se porůznu, instalatér, podlahář, elektrikář, zámečník a vzácně i restaurováním. Mimoto píše básničky, maluje, napsal dobrodružný román o Conanu barbarovi a až sežene lipové dřevo, zkusí opět dřevěné plastiky. Obrazy, které budete moci shlédnout jsou malovány ve stylu PANAismus (Primitive Art of New Age – Primitivní umění nové doby). Pokud Vám to nic neříká, nedivte se. Jde o úplně nový styl.

Součástí výstavy bude i autorské čtení ze sbírky Bůh je z Brna. Zachovejte klid, k náboženství to má velice daleko.

Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl
Jiří Štangl