Výstavy

Jiří Štangl - PANA
Zbrusu nový styl a to nejen v malování. Prostě se nedalo nic jiného dělat. Dřívější styly vyšuměly, zajímá se o ně jen pár odborníků a opravdu už bylo na čase přijít s něčím novým. Styl PANA je otevřený všem, jak laikům tak i odborným kritikům. Na nic si nehraje, nic neskrývá. Nikdo nemusí dlouho přemýšlet o čem obraz, či jiné dílo je. Myšlenka podaná na čistém, byť trochu rustikálním talíři se vystavuje v celé své nahotě a otevřenosti. To sama doba, čím dál složitější a náročnější díky neskutečně rychlému nástupu technických vymožeností, si vyžádala styl, který nikoho ničím nezatíží, potěší oko a osvěží ducha

Jiří Štangl (*1955)

Jiří Štangl narozen v Brně, někdy v červnu L. P. 1955. Po klasických peripetiích, běžných v tehdejším socialistickém Československu, se rozhodl v r. 1984 podívat za hranice všedních dnů. S hranicí všedních dnů souběžně překročil i hranice socialistického tábora a ocitl se v Rakousku. Po nezdařeném pokusu o vycestování do Austrálie se usadil ve městě Vídeň a otevřel si, tamtéž, dílnu na restaurování starožitného nábytku a hodin. Poměrně úspěšně pracoval pro českou šlechtu (hrabě Waldstein, hraběnka Hardegová), rakouské politiky (prezident Waldheim) ale i pro významné vídeňské starožitníky. Roku 1995 učinilo Rakousko velice nešťastné rozhodnutí a vstoupilo do EU, což byl v podstatě konec radostného kapitalismu. Po třech letech života z úspor a marného shánění zákazníků se autor vrací na rodnou Moravu. Živí se porůznu, instalatér, podlahář, elektrikář, zámečník a vzácně i restaurováním. Mimoto píše básničky, maluje, napsal dobrodružný román o Conanu barbarovi a až sežene lipové dřevo, zkusí opět dřevěné plastiky. Obrazy, které budete moci shlédnout jsou malovány ve stylu PANAismus (Primitive Art of New Age – Primitivní umění nové doby). Pokud Vám to nic neříká, nedivte se. Jde o úplně nový styl.Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA
Jiří Štangl - PANA