Výstavy

Kresby Ondřeje Kotinského
Ondřej Kotinský (*1985)

Vystudoval pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě v ateliéru Doc. Karla Lepíka, akad. mal. Expresivní barevnou malbu v této sérii vyměnil za monochromatické kresby tuší. Témata hledá Ondřej v současné společnosti a lidské figuře, která je pro jeho tvorbu nekonečným inspiračním zdrojem.