Výstavy

Ateliér KREATBrněnský Atelier KREAT zahájil činnost v září 2012. Zaměřuje se na potenciální výtvarníky z řad osob s mentálním nebo psychickým postižením s cílem umožnit těmto lidem mít stabilní místo pro vlastní výtvarnou seberealizaci, kde budou moci v tvůrčím prostředí atelieru, za asistence profesionálních výtvarníků – animátorů, nerušeně pracovat na nalézání a rozvoji svého talentu.

Atelier KreAt vytváří již přes deset let zázemí pro pravidelnou výtvarnou tvorbu nadaných osob s mentálním a psychickým handicapem. Za jeho založením stojí obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO, která se od roku 2009 zaměřuje na podporování integrace a seberealizace handicapovaných osob.

KreAt spolupracuje s několika podobně zaměřenými evropskými ateliery – švýcarským CREAHMEM, belgickým La „S“ Grand Atelierem a v současnosti především se slovenskou Nezábudkou, a organizací Křídla, která se každoročně účastní intenzivního programu mezinárodních workshopů, jež probíhají ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Jedním z výsledků těchto workshopů je například ilustrované trojjazyčné vydání Apollinairova Bestiáře (2018) a dalších publikací které získávají mezinárodní ocenění.

Všechny aktivity atelieru, mezi něž patří výtvarná tvorba handicapovaných, vedená profesionálními umělci a pedagogy Alešem Hlávkou, Josefem Bubeníkem, Pavlou Dvorskou a Lenkou Tichou, ale také pořádání výstav, tematických filmových projekcí, přednášek, exkurzí a workshopů, vydávání knih, bibliofilií atd., koordinuje od počátku jeho zakladatel Antonín Krejčíř.

O výtvarnících z KreAtu a Nezábudky vznikl v režii Lubomíra Štecka také dokumentární film Drsně a něžně uvedený na Slovensku do filmové distribuce (2022).

Výtvarná díla, která vznikají v ateliéru KreAt, byla dosud vystavována především v brněnských galeriích a výstavních prostorách (Katakomby, Duckbar, ART, Práh, ArtSchool, Fun Club, Klub Art 13, Česká spořitelna). Výstava SPOLU (2020) v Ambitu Kláštera františkánů umožnila atelieru KreAt poprvé prezentovat vybraná díla svých umělců v Praze. Dále na mezinárodních výstavách v Bratislavě, Galerii Slovenského rozhlasu a Galerii Umelka (2022 – 2023).

Více na:Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT
Ateliér KREAT