Výstavy

Dominika Bártková - Obrazy nitra

Představujeme vám směs obrazů s názvem „Odrazy nitra“, která vznikala více než rokem intenzivní tvorby. Jako tvůrce, chci těmito obrazy vyzdvihnout naprostou osobitost každého z nás, stejně jako našeho vnímání vnitřního i vnějšího světa. Každý jeden obraz se stává symbolem určitého vnitřního růstu nebo sebepoznání na nejrůznějších úrovních vědomí.

Můžete spatřit náměty duchovna, nahoty i nekontrolovatelné formy geometrie. Většina z toho je vytvořena z široké směsi barev, podtrhující silný emoční základ pro každý jeden výtvor. Emoce, které hnaly celou tvorbu, toužily být vyzdviženy nebo nějakým způsobem vyjádřeny a pochopeny. U žádného obrazu nebylo dopředu přesně definované, jakým způsobem má vypadat na konci. Každý obraz začínal pouze s myšlenkou, která se intuitivní prací s barvami dotvořila do něčeho neočekávaného a osobitého. Stejně tak jako tomu může být v životech mnohých z nás. Zrcadlíme svoje nitro a intuitivní prací s „barvami v životě“ tvoříme něco osobitého.