Výstavy

Tereza Tulková - Modly II
Výstava reflektuje potřebu jedince nalézat sebe sama skrze metafyzicko – logické koncepty, a to v rámci zrození, dětství, dospělosti, stáří a smrti. Základním aspektem je pak rituál, asociace převažuje nad snahou o líbeznost.

Díla symbolicky znázorňují dualitu, kontrast, destrukci a pomíjivost. Hlavním aspektem se stává Modla, tedy nadčasová a posvátná substance.

Tereza Tulková je výtvarnice, jejíž díla jsou založena na imaginacích vyjádřených v černobílých tónech. Její kresby ovlivňuje řeč symbolů, alegorické alchymie, lidová kultura a subjektivní nazírání reality skryté v lidském podvědomí. Autorka vychází ze současného českého undergroundu a spolupracuje s nezávislými uměleckými skupinami a magazíny. Je držitelkou japonského Čestného certifikátu v umění a ocenění IWOFA (USA), spolupracuje s japonskou kaligrafickou skupinou Mistra Nojiriho.