Výstavy

Olejomalba - Jan Wolf (junior)



Jan Wolf junior (*1983) promovaný pedagog vedl žáky patnáct let ve výtvarné výchově k estetickému cítění. Ačkoliv ve své profesi zaznamenával úspěchy, svoji vlastní tvorbu neprezentoval. Před deseti lety proběhla v Duck baru jeho vůbec poslední výstava. Ve volném čase se věnoval správě otcova malířského odkazu v Depozitáři Wolfova studia a hudbě v kapele Fanglou. Touto výstavou máme možnost opět nahlédnout do jeho světa. Přesto, že je v nových obrazech cítit inspirace jednoduchostí pop artu a street artu, vystavené olejomalby nejsou příliš ukotvené v jakémkoliv malířském stylu a hledají vlastní cestu.



1. Olejomalba - Jan Wolf
2. Olejomalba - Jan Wolf
3. Olejomalba - Jan Wolf
4. Olejomalba - Jan Wolf
5. Olejomalba - Jan Wolf
6. Olejomalba - Jan Wolf
7. Olejomalba - Jan Wolf
8. Olejomalba - Jan Wolf
9. Olejomalba - Jan Wolf
10. Olejomalba - Jan Wolf
11. Olejomalba - Jan Wolf
12. Olejomalba - Jan Wolf
13. Olejomalba - Jan Wolf
14. Olejomalba - Jan Wolf
15. Olejomalba - Jan Wolf
16. Olejomalba - Jan Wolf